Taisyklės ir sąlygos

1. Bendrosios nuostatos:
1.1 Šios Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir www.tvguru.lt (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes internetinėje parduotuvėje.
1.2 Įsigyti prekes inernetinėje parduotuvėje gali:

  • pilnametystės sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys (kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka) ar jų įgalioti atstovai;
  • nepilnamečiai asmenys iki 18 metų turi turėti tėvų ar globėjų sutikimą;
  • Juridiniai asmenys ar jų įgalioti atstovai.

1.3 Pardavėjas pasilieka teisę bet kada pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas prisijungimo prie inernetinės parduotuvės www.tvguru.lt metu, ar norėdamas apsipirkti inernetinėje parduotuvėje, privalės iš naujo paspausti mygtuką, kad sutinka su pakeistomis Taisyklėmis.
1.4 Prekių įsigytų inernetinėje parduotuvėje tvguru.lt pristatymas vyksta tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
2.1 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas internetinėje svetainėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Užsakyti”.
2.2 Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pardavėjo ir Pirkėjo, yra saugoma, parduotuvės tvguru.lt duomenų bazėje (elektronine forma).

3. Pirkėjo teisės:
3.1 Pirkėjas turite teisę pirkti prekes tvguru.lt parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
3.2 Pirkėjas turi teisę atsisakyti Prekių pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl: garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ir garso laikmenose, kompiuterinių programų tiekimo, vartotojui pažeidus pakuotės apsaugas; kitais atvejais, kai pirkimo-pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

4. Pirkėjo pareigos:
4.1 Priimti užsakytas prekes ir už jas atsiskaityti už sutartą kainą.
4.2 Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
4.3 Neperduoti savo prisijungimo duomenų trečiosioms šalims, jei prisijungimo duomenys tapo žinomi trečiai šaliai nedelsiant informuoti Pardavėją internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
4.4 Prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisakius priimti prekes, privalote padengti prekių užsakymo ir pristatymo išlaidas.
4.5 Pirkėjas naudodamasis parduotuvės prekių katalogu internete, sutinka su šiomis Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

5. Pirkėjo teisės:
5.1 Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis inernetine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.
5.2 Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pardavėjui.

5.3 Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos (kai atsiskaitoma grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu, gali susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas.

5.4 Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdami mums apie tai raštu (el. paštu: info@tvguru.lt arba registruotu laišku adresu: UAB „Valinta“, Gariūnų g. 68, IV-as angaras, 88 vieta, LT02300 Vilnius, Lietuva per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos.

5.5 Grąžinamos prekės turi atitikti nurodytus reikalavimus:

* Šiuo simboliu pažymėti punktai negalioja gražinant nekokybišką prekę.

Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, tokioje kokioje gavote iš pardavėjo;

Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

* Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (švari, nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kiti originaliai komplektacijai būdingi priedai);

Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo pirkėjo gauta;

Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas);

* Grąžinant prekes, kurios yra naudojamos kūno higienai, maisto ruošimui, namų ruošai prekės negali būti nei karto naudotos;

* Grąžinant kompiuterį, jame negali būti jokios Jūsų paliktos informacijos, programinės įrangos, Jūsų asmeninių nustatymų;

Grąžinama prekė turi būti saugiai supakuota, rekomenduojama supakuoti į tą patį įpakavimą, kokiame gavote iš pardavėjo;

Pirkėjas grąžinamas prekes turi pristatyti tvguru.lt parduotuvės adresu adresu Gariūnų g. 68, IV a. 73, 88 v., Vilnius Tel.: 8 650 32000;

Pirkėjas grąžindamas prekę pats atsako už jos sklandų ir saugų atvykimą iki tvguru.lt parduotuvės.

Grąžinant prekę, reikia pateikti prašymą, nurodant detalią užsakymo informaciją: užsakymo numeris, data, prekė, kaina, pristatymo data. Prašyme reikia nurodyti sąskaitą pinigų grąžinimui.

Įstatymų numatyta tvarka Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pinigus per 14 darbo dienų po to, kai autorizuotas servisas patvirtina, kad prekė yra tinkamos būklės, t.y. nenustatyti pažeidimai, sugadinimai, nepakeistos detalės, sutampa pirktos ir grąžintos prekės serijinis numeris ir pan.

DĖMESIO: Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, tvguru.lt įsipareigoja savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis "Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217"

Prekes galite grąžinti, pristatant į tvguru.lt parduotuvę Vilniuje (adresas ir darbo laikas nurodytas skiltyje "Kontaktai").

6. Pardavėjo įsipareigojimai
6.1 Sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis inernetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
6.2 Pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu per sutartą pristatymo laikotarpį.
6.3 Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus.

7. Prekių pristatymas
7.1 Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas iš anksto susisiekęs su Pirkėju.
7.2 Pirkėjas užsisakydamas prekes įsipareigoja nurodyti prekės (siuntos) pristatymo vietą ir atsako už nurodyto pristatymo adreso duomenų teisingumą.
7.3 Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju ar jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.

7.4 Pirkėjui pasirašius Sąskaitoje-faktūroje, važtarštyje ar kitame perdavimo-priėmimo dokumente yra laikoma, kad prekė (siunta) yra perduota.
7.5 Pastebėję prekės (siuntos) pažeidimą, Pirkėjas prekės (siuntos) turi teisę nepriimti ir tai pažymėti prekės (siuntos) Sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame perdavimo-priėmimo dokumente. Pirkėjui priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad prekė (siunta) priduota tvarkingai, o Pirkėjas pretenzijų neturi.
7.6 Prekių pristatymo kaina priklauso nuo Pirkėjo užsakytos prekės pristatymo adreso, užsakytos prekės gabaritų ir svorio (dėl prekių pristatymo tariamasi atskirai).

8. Daiktų grąžinimas
8.1 Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.
8.2 Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota ir tinkamai supakuota, Pardavėjas ar Pardavėjo atstovas nepriima prekės grąžinimui.
8.3 Prekė turi būti grąžinama toje pakuotėje, kurioje ji buvo pristatyta. Pakuotė turi būti nesugadinta, nepurvina ir tinkamai paruošta.
8.4 Pirkėjas grąžina prekes savo transportu, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės ar garantijos.
8.5 Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškos prekės arba Pirkėjas nesutinka su prekės pakeitimu, Pardavėjas grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.

9. Atsakomybė
9.1 Pirkėjas atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už iš to kylančias pasekmes.
9.2 Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis inernetine parduotuvėje.
9.3 Pirkėjas atsako už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo atpažinimo kodu, Pirkėjas atsako už trečiosios šalies inernetine parduotuvėje atliktus veiksmus.
9.4 Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas.
9.5 Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizdo terminalo ypatybių.
9.6 Pardavėjas turi teisę keisti Internetinėje parduotuvėje nurodytą prekės kainą po užsakymo pateikimo, jeigu tai yra susiję su prekės savikainos padidėjimu, techninėmis informacinės sistemos klaidomis Internetinėje parduotuvėje arba su prekės pardavimu Pirkėjui susijusiomis išlaidomis. Pasikeitus prekės kainai, Pardavėjas nedelsdamas informuoja Pirkėją. Pirkėjas turi teisę nesutikti su tokiu prekės kainos pakeitimu ir anuliuoti pateiktą užsakymą. Šalys susitaria, kad dėl užsakymo anuliavimo atsiradę nuostoliai nėra atlyginami.
9.7 Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

10. Pratęsto bei praplėsto garantinio aptarnavimo paslaugų taisyklės:
10.1 Svetainėje www.tvguru.lt galite užsisakyti pratęstos garantijos paslaugą, kurią prižiūri UAB „Serviso kontraktų centras“. Visas sąlygas ir taisykles rasite internete www.garantija.lt.
10.2 Svetainėje www.tvguru.lt yra pateikiama pratęstos garantijos įkainio skaičiuoklė pagal „Įprastą planą“, kuris yra skirtas tik fiziniams asmenims, įsigytą prekę naudojantiems savo reikmėms buityje (ne verslui).
10.3 Juridiniams asmenims yra skirtas planas „VERSLUI“. Jo sąlygas ir įkainius rasite:
http://www.garantija.lt/paslaugos

11. Informacijos perdavimas
11.1 Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu, ar susiekia nurodytu telefonu.
11.2 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia internetinės parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytais duomenimis.

12. Baigiamosios nuostatos
12.1 Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
12.2 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.